Тип:VOLKSWAGEN CRAFTER
Опременост: Модерно опремено со кожни крем седишта, телевизор, клима, фрижидер, кафемат
Намена: За групни организирани патување до 19 лица во земјава и странство.
Цена: