ИНФО – COVID 19
ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО СОСТОЈБИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД “COVID-19”

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ !!!

Почитувани патници,

Имајќи ја предвид моменталната состојба на прогласена пандемија и прогресивно ширење на коронавирусот (COVID-19), согласно донесените времени мерки и Уредби на Владата, како и препораките на Стопанската комора за туризам на Македонија, ги објавуваме следните информации за статусот на објавените туристички аранжмани и услуги, за престојните патувања во текот на 2020 година.

За сите туристички аранжмани за престојните пролетни патувања, како и сите летни аранжмани за целата сезона – лето 2020 година, за сите дестинации надвор од РСМ, заклучно до 30 септември 2020 година.

  1. Пакет аранжмани во Грција Лето 2020, хотели/апартмани на 7 ноќи
  2. Индивидуални резервации на хотели/апартмани
  3. Пролетни патувања (Велигден, 1 Мај, 24 Мај…)

Поради ограничувањата во патувањето на граѓаните, затворањето на аеродромите, како и објектите за сместување на неопределен период, се откажуваат сите аранжмани поради неможност да се реализираат под објавените услови (планирани термини на патување, период на престој или објект на престој).
По завршување на вонредната состојба и нормализирање на условите за патување од земјата и условите за влез и престој во дестинациите на патување, ВАИКИКИ ТРАВЕЛ под нови услови ќе ги објави програмите – пакет аранжмани за Лето 2020 година, за сите или за дел од претходно објавените дестинации.
На патниците кои имаат уплатено аранжмани пред воведувањето на вонредната состојба, ќе им биде издаден “вредносен ваучер” на уплатениот износ за туристичкиот аранжман кој ќе може да го искористат за друг пакет аранжман од понудата на Ваикики.
На патниците кои имаат уплатено аранжмани со попуст за одредени дестинации и нема да подигнат вредносен ваучер, доколку биде во можност ВАИКИКИ ТРАВЕЛ ќе понуди нови договори по истите цени за истите или други термини и дестинации, кои ќе важат по нормализирање на условите за патување и според новите услови на објавените програми за тој период.

За сите направени индивидуални резервации за: хотели/апартмани, “city break” програми и авио билети, ќе се применуваат условите кои давателите на услугите ќе ги понудат на корисниците на истите, согласно мерките и препораките на Владите на земјите во кои треба да се реализира уплатениот аранжман.


Информациите дадени во ова соопштение се однесуваат и на сите останати патници, кои имаат уплатени туристички аранжмани за пролетни патувања кои беа предвидени за реализација пред прогласувањето на вонредната состојба, како и за сите веќе откажани патувања во време на траењето на вонредната состојба (од 16 март 2020 година).
Владата, на ден 24.03.2020 година донесе Уредба со законска сила за примена на законот за туристичката дејност за време на траење на вонредната состојба (Службен весник на РСМ, бр. 80 од 27.03.2020 година). Уредбата упатува на издавање на ваучери од страна на туристичките агенции за патниците, во случај на откажување на аранжманите од страна на туристичките агенции.

За таа цел, врз основа на примена на одредбите од Уредбата и врз основа на мислењето дадено од страна на Министерството за економија – сектор за туризам и угостителство, во продолжение ви ги презентираме условите и начинот за подигнување и користење на ваучерите.

Сите туристички агенции кои ги имаат откажано своите аранжмани за време на траење на вонредната состојба се должни да издадат нов ваучер на корисникот (патникот) на туристичкиот аранжман.
Ваучерите ќе се издаваат во три примероци, со рок на важење најдоцна до 31.12.2021 година. (еден примерок од Ваучерот ќе се достави и до Министерството за економија, за потребната евиденција).
Начинот на издавање на Ваучерите ќе се реализира во согласност на двете страни. Односно, туристичката агенција-организатор на аранжманот или овластената туристичка агенција за продажба (од една страна) и корисникот на ваучерот-патникот (од друга страна), ќе се договорат за: дестинацијата, терминот на реализација и времетраење на аранжманот.
Издадениот ваучер патникот ќе има можност да го искористи за аражмани достапни во понудата на туристичката агенција (организатор на аранжманот).
Вредноста на ваучерот ќе биде во истот износ колку што била уплатата за аранжманот, а кој е откажан поради вонредната состојба.
Ваучерите кои ќе бидат издадени од страна на туристичките агенции, патниците ќе можат да ги подигнат лично во туристичките агенции каде имале извршено резервација и уплата на аранжманот, или по барање на патникот истиот ваучер може да им биде испратен по електронски пат (e-mail).
Ваучерите кои ќе бидат издадени на име на патникот кој ja извршил резервацијата и уплатата, би можеле да бидат преносливи, односно Ваучерот може да се искористи и од страна на друг патник по претходен договор меѓу патникот и туристичката агенција.

Ви посакуваме добро здравје со надеж дека што поскоро ќе можеме повторно безгрижно да патуваме.

ЛИНК: Уредба за издавање ваучери од страна на туристичките агенции

ЛИНК: Известување објавено на Facebook.

Со почит,

ВАИКИКИ ТРАВЕЛ